Ineż (Kienet Perfetta): Kritika

inez, ziguzajg, insite, uspa

Posted On December 7, 2020

Prodotta minn Studio 18 u ŻiguŻajg, din ir-reċta, addattata għad-dinja diġitali tittratta dwar Ineż, tfajla ta’ erbatax-il sena li għebet wara li ħarġet ma’ sħabha fil-bidu tal-pandemija. Fost ħafna temi li din il-produzzjoni tesplora, hemm dawk tal-inugwalanzi fis-soċjeta’, kif ukoll il-pressjoni tal-midja soċjali fuq iż-żghażagh biex ikunu appuntu ‘perfetti’. Fil-fehma tiegħi, dawn huma suġġetti attwali, relevanti għal kuntest Malti kif wkoll dak universali. Punt ieħor importanti huwa kif iż-żgħażagħ iħarsu u jirrelataw mal-awtorita` u fuq kemm il-pressjoni tista turi uċuh varji ta’ persuna waħda. 

Maqsuma fi tliett episodji, l-istruttura tal-produzzjoni tippreżenta opportunitajiet lill-awtur biex toħloq suspense li jagħmel din il-produzzjoni iktar mexxejja. Dan il-kunċett huwa partikolari fil-kuntest virtwali peress li dan ix-xogħol teatrali jista’ jiġi ikkunsmat f’ħinijiet differenti; bħallikieku kien mini serje televisiva. 

Il-kitba ta’ Simone Spiteri hija waħda li ma ddurx mal-lewża minkejja li hija sensittiva ghat-temi preżentati. Fil-konvenjoni tradizzjonali letterarja, il-ġeneru tal-misteru ħafna drabi juri x’ġara u jħalli r-riżultat aħħari mistur. F’dan il-każ, Ineż (Kienet Perfetta) tagħmel eżattament l-oppost: insiru nafu li Ineż fl-aħħar se tinstab imma nibqgħu fl-għama fuq l-aspett tal-kif

Matul il-produzzjoni hemm diversi pawsiet fin-narrattiva permezz tal-kor li jingabar f’ laqgħa virtwali. Dawn iservu bhala estenzjoni tal-udjenza li tibda tanaliżża is-sitwazzjoni b’mod li jħajrek tipparteċipa. F’dak li għandu x’jaqsam mal-atturi, din il-produzzjoni toffri taħlita tajba ta’ talenti u esperjenza.

Ta’ min isemmi il-viżwali repetuti kemm ta’ Ineż taħrab kif ukoll tal-inċident innifsu, u l-‘close ups’ ta’ waqt l-interrogazzjonijiet li huma aspetti effettivi tal-produzzjoni. Minkejja li ma narawx wiċċ Ineż, u jkollna biss nimmaġinawħ, fl-aħħar ikollna ċ-ċans li permezz ta’ għajnejha kważi nittawlu fuq ruħha. 

Dan ix-xogħol, taħt id-direzzjoni ta’ Jean-Marc Cafa, jurina li meta jingħalaq bieb, jinfetaħ ieħor. Kollox jiddependi fuq kif wieħed jara l-affarijiet; flok ostaklu tista’ tara opportunita`. Inkluż, hemm wkoll ‘resource pack’ għal wara li tara s-serje biex iġiegħel wieħed ikompli jaħseb fuq il-produzzjoni u r-riperkussjonijiet tagħha b’mod iktar ġenerali. 

Ineż  (Kienet Perfetta) hija waħda mill-produzzjonijiet tal-edizzjoni ta’ Żigużajg 2020

Written by Isabel Mallia

0 Comments

Related Posts

Girl in the Machine: A Warning or A Hypothesis?

Girl in the Machine: A Warning or A Hypothesis?

‘Girl in the Machine’ is a dystopian drama written by Stef Smith and directed by Michael Richardson. The two main protagonists, Polly, and Owen are shown trying to navigate their relationship in a difficult time filled with global crisis, bad news, and the new...

Żepp by Anton Saliba: An Exploration of the Human Psyche

Żepp by Anton Saliba: An Exploration of the Human Psyche

Żepp is a Maltese monologue filled with symbolism, hidden meanings, and one which offers the audience insight into this character's thought process. This piece was written and performed by Anton Saliba, directed by Chris Galea, and was presented to audiences in...

SEED MAGAZINE

SEED MAGAZINE

SEED magazine was created by two University of Malta students; Robert Pisani and Amy Xuereb, back in September 2020, with the purpose of exploring novel ideas and concepts. This biannual magazine tackles a wide range of topics, such as interviews, recounts of personal...